Terug naar 1996

C.V. ’t is Wa presenteert zich

Waarde Haagse Beemden lezers, Er is ons gevraagd een stukje te schrijven over het carnaval in de Haagse Beemden. Wij zijn een c.v. van ongeveer 21 personen met de naam ’t is Wa. Wij zijn opgericht per 1 april 1995. Zoals alle verenigingen zijn wij op zoek naar een lokatie waar we kunnen bouwen. Het valt niet mee om iets te vinden en we vinden het te koud om buiten te werken.

We hebben tijdelijk onderdak gevonden in de o.b.s ‘De regenboog’ waar we onze hartelijke dank voor uitspreken naar het bestuur en met name naar de heer Cris Vredeveld.

Onze doelstelling is om iets te bouwen wat tegemoet komt aan het motto ‘Steek d’n draak ermee’. Wat het is dat verklappen we niet. Waarom niet? Wij vinden dat u dat maar tijdens de optocht op zaterdag 17 februari moet komen bekijken.

Bij ons staat gezelligheid voorop en de 1e prijs heeft wel onze belangstelling maar hoeft niet. Door de gespecialiseerde inzet van onze bouwers verwachten we dat er iets gebouwd wordt waarvan de meeste toeschouwers zullen zeggen: ’t is wa! Na dit alles aan u te hebben medegedeeld wensen wij u allen een voorspoedig, gezellig en gezond carnavalesk 1996 toe.

Bron CV ‘T Is Wa, Joost – Haagse Beemde Nieuws (denkt de webmaster)