Terug naar 1997

Bouwruimte 02

Bouwruimte

Met verbazing heb ik dit artikel gelezen, waarin door de heer Borghouts gesteld wordt dat allen carnavalsverenigingen in Breda een bouwruimte gevonden hebben, behalve nieuwkomer cv ’t is wa, die geen huur wenst te betalen. Ik meen dat hier een verkeerde gang van zaken wordt weergegeven.

Een aantal maanden geleden legde de heer Borghouts contact met onze vereniging om te vragen of wij behoefte hadden aan bouwruimte, omdat in de toekomst er voor meerdere verenigingen mogelijkheden waren in het centrum van Breda. Een van de punten die toen besproken werden, was de vraag over de hoogte van een eventuele vergoeding. Wij hebben toen aangegeven dat wij een relatief kleine vereniging zijn en dat de hoogte van de huur een belangrijk punt is voor het besluit tot het betrekken van een eventuele bouwruimte. Volgens de heer Borghouts hoefde dat geen argument te zijn, maar hij zou hierover weer contact met ons opnemen. In dit gesprek is zeker niet gesteld dat wij geen huur willen betalen.

Na dit gesprek hebben wij zelf niets meer vernomen van de heer Borghouts en wij hebben daarop ook geen actie meer ondernomen, omdat wij ervan uitgingen dat dit pas ging spelen in de periode 1998/1999.

Daarom verbaasden de uitspraken ons dan ook omdat hier iets wordt uitgesproken, wat totaal niet waar is. Wij mogen dan een kleine vereniging zijn, maar zelfs bij ons is bekend dat er kosten verbonden zijn aan het betrekken van een bouwruimte en die zijn wij ook bereid, indien nodig, om te betalen.

Breda, P.P.F. Tossaint, voorzitter cv. ’t Is wa

Bron: C.V. ‘T Is Wa, Joost – BN De Stem